Traconet AS Traconet AS

Sky Solutions

Sky Solutions – effektive og oversiktlige nettløsninger som gir økt lønnsomhet

De nye regnskapssystemene som ofte benyttes i dag er nettbaserte. Ulike data kan nå lastes inn i regnskapet automatisk. Hittil har disse dataene blitt registrert manuelt. Et nettbasert system bidrar til at selskapene selv eller i samarbeid med Traconet kan lage rutiner som reduserer arbeidsmengden. Regnskapsførers oppgave vil ved bruk av slike systemer endres fra manuelt å sortere, kontere, bokføre og arkivere bilag, til å etablere effektive rutiner som sikrer at all import til systemet mottas og at mottatte data er korrekt. Traconet AS har i den senere tid fått en del kunder over på skybaserte løsninger, der du som kunde fører regnskapet selv, mens vi bistår med support og rådgivning og utarbeider ligningspapirer og årsoppgjør.
Kostnader ved bruk av nettbasert bransjeløsninger

Leverandører av slike systemer fakturerer kundene direkte for bruk av systemet og tar betalt pr. transaksjon. Traconet AS har valgt å spesialisere seg på enkelte nettbaserte systemer, da vi har kommet frem til at systemene er både brukervennlige og effektive. Et nettbasert system gir deg som kunde kontroll, oversikt til enhver tid og er enkelt å bruke. Vi vil fortelle mer om våre nettbaserte løsninger ved kontraktsinngåelse og gå nærmere inn på de mange fordelene det er å bruke et slikt system.

Nettbaserte løsninger er trygt
Våre leverandører jobber kontinuerlig for å kunne tilby de beste sikkerhetsløsningene. De sørger for at systemet er trygt for deg som bruker. Samtidig må du som bruker passe godt på passordet ditt. Kontinuerlig back-up og en stabil tilgang til løsningen er en selvfølge.

Les mer om Sky Solutions i vår brosjyre her