Traconet AS Traconet AS

Samarbeidspartnere

Profesjonelle samarbeidspartnere – helhetlig rådgivning
Traconet har et bredt nettverk av samarbeidspartnere og er tilknyttet et godt fagmiljø innen økonomisk- og forretningsrelatert rådgivning. Økonomisk rådgivning er ferskvare som er i stadig endring. Via vårt nettverk og samarbeidsportal kan vi bidra til helhetlig rådgivning og løsninger som gir positive utslag for din bedrift.  Benytt oss som samtalepartner når det gjelder strategi og planleggingsarbeid, det kan lønne seg.

Rådgivning
Våre kunder benytter oss som rådgiver. Innenfor vårt fagområde er det viktig at rådene som gis reflekterer de lover og regler som gjelder til enhver tid og mulige  konsekvenser av å ikke følge rådene. Traconet holder seg kontinuerlig ajour med lover og regler. Vi har høy kvalitet på våre tjenester og bistår med kontraktsforhandlinger, styrearbeid,  etablering, fusjon, fisjon, aksjonæravtaler med mere.