Traconet AS Traconet AS

Priser

Det koster ikke noe å ringe oss!

Mange tror at det å bruke et erfarent regnskapsbyrå vil være en stor kostnad for selskapet! Det er heller tvert om, vil vi påstå. Har du orden i papirflyten og en god kommunikasjonsplattform med ditt regnskapsbyrå, vil du fort se på resultatene at dette lønner seg. Du gjør det du er god på. Vi kan regnskap, økonomirådgivning og har bred kunnskap i mylderert av til enhver tid gjeldende lover, regler og tidsfrister.

 

Priser på våre tjenester 

Velg mellom fastpris eller timepris. Det er ikke noe fasit for hvilken prismodell som er den beste for selskapet. Et møte med oss kan være fornuftig i denne forbindelsen. Fastpris gir selvsagt en forutsigbarhet for selskapet, men hvis selskapet har gode interne rutiner og alle dokumenter og bilag leveres til avtalt tid så kan timepris være en riktigere løsning.