Traconet AS Traconet AS

Kontakt

Hans Jørgen Nilsen
Adm. dir, MBA, Aut. regnskapsfører  
Tel.: (+47) 932 14 480

Marina Khaletskaia mk@traconet.no 
Regnskapsfører

Siva Thamotharampillai  
Aut. regnskapsfører  

Radi Thamotharampillai 
Regnskapsfører 

Christelle Cmseem 
Regnskapsfører, MBA

Espen Klein Nilsen    
Dataansvarlig 

 

Organisasjonsnummer og bankinformasjon:

Organisasjonsnummer: 991 357 459

Bankinformasjon:

Bank: Handelsbanken
Bankkto: 9490.05.25111
SWIFT: HANDNOKK
IBANNO: NO 6794900525111
eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon