Traconet AS Traconet AS

Kontakt

Hans Jørgen Nilsen
Adm. dir, MBA, Aut. regnskapsfører  
Tel.: (+47) 66 84 01 60

Steinar Ilebekk Dahle
Autorisert Regnskapsfører, Registrert Revisor
Tel.: (+47) 66 84 01 54

Siva Thamotharampillai  
Aut. regnskapsfører  
Tel.: (+47) 66 84 01 55

Radi Thamotharampillai 
Regnskapsfører 
Tel.: (+47) 66 84 01 53

Caroline Tyrén
Regnskapsfører, MBA
Tel.: (+47) 66 84 01 57

Espen Klein Nilsen    
Dataansvarlig 
Tel.: (+47) 66 84 01 68

 

Organisasjonsnummer og bankinformasjon:

Organisasjonsnummer: 991 357 459

Bankinformasjon:

Bank: Handelsbanken
Bankkto: 9490.05.25111
SWIFT: HANDNOKK
IBANNO: NO 6794900525111
eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon