Traconet AS Traconet AS

Outsourcing – lønnsomt trekk for mange

Gevinsten ved å sette ut deler eller hele av bedriftens regnskap til oss, er at det frigjør tid for bedriftens ansatte. Vi tar ansvaret for økonomirutiner og skreddersyr et rapporteringssystem som er optimalt for akkurat din bransje. Du kan når som helst gå inn og lese rapporter, være i dialog med oss og ha full kontroll, på en enkel måte.

Hvorfor outsource til Traconet
• Vi er alltid oppdatert på lover og regler
• Vi har alltid riktig verktøy
• Vi kan regnskap og økonomi
• Vi følger med på tidsfrister
• Vi bruker mindre tid da regnskap er VÅRT kjerneområde og vår bransjekunnskap
• Bedriften som outsourcer får frigjort tid til mer effektiv drift
• Bedriftens ansatte bruker tid på det de er gode på
• Bedriften har full kontroll via rapporter
• Bedriften sparer tid og penger
• Bedriften får til enhver tid oppdatert økonomisk rådgivning

Bedriften får bedre resultat.